VADÁSZATI IDÉNYEK 2014-BEN

A vadászati idényeket és az azokhoz kapcsolódó egyéb szabályokat a Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. július 24-én megjelent, 72/2012. (VII. 24.) VM rendelete határozza meg.
   
NAGYVADFAJOK  
   
Gímszarvasbika, golyóra érett szeptember 1.-október 31.
– bika selejt szeptember 1.-január 31.
–tehén, ünő, borjú* szeptember 1.-január 31.
Dámbika, golyóra érett október 1.-január 31.
– bika selejt október 1.-január 31.
– tehén, ünő, borjú október 1.-február 28.
Őzbak április 15.-február 28.
suta, gida október 1.-február utolsó napja
Muflonkos március 1.-február 28.
Muflonjuh, -jerke, -bárány szeptember 1.-február 28.
Vaddisznó*2 március 1.-február 28.
Szika szarvasbika, - tehén, -ünő, -borjú    szeptember 1.-december 31.
APRÓVADFAJOK  
   
Mezei nyúl   október 1.-december 31.
Üregi nyúl  szeptember 1.-január 31.
Fácánkakas  október 1.-február 28.
- fácántyúk *3 október 1.-január 31.
Fogoly *4 október 1.-december 31.
Vetési lúd, *5 október 1.-január 31.
Nagylilik október 1.-január 31.
Nyári Lúd október 1.-december 31.
Kanadai Lúd, Nilusi Lúd*6 október 1.-január 31.
Tőkés réce*7 augusztus 15.-január 31.
Szárcsa (Naponta, személyenként összesen legfeljebb nyolc darab) szeptember 1.-január 31.
Balkáni gerle  augusztus 15.-január 31.
Örvös galamb  augusztus 15.-január 31.
   
EGYÉB APRÓVADFAJOK  
   
Róka március 1.-február 28.
Pézsmapocok március 1.-február 28.
Nyestkutya március 1.-február 28.
Mosómedve  március 1.-február 28.
Nyest március 1.-február 28.
Házi görény július 1- február 28.
Borz*8 június 1- február 28.
Aranysakál március 1.-február 28.
Dolmányos varjú, Szarka *9 július 1.- február 28.
Szajkó július 1.- február 28.

*1: Gímszarvas esetében, az április 1. és június 30. közötti időszakra megállapított vadászati idény során borjúnak a gímszarvas előző évi szaporulatát kell tekinteni.

*2: Vaddisznó malacnak minősül a szaporulat 20 kg, süldőnek pedig 50 kg zsigerelt testtömegig. Vaddisznó kocának minősül az 50 kg zsigerelt súlyt elérő vagy meghaladó súlyú nőivarú vaddisznó.

*3: A fácántyúk az adott vadászati évben 2000 példány vegyes ivarú fácánt meghaladó kibocsátás esetében vadászható a vadászati hatóság külön engedéllyel a vadászati idényben. Az engedélyben meg kell határozni a kibocsátás feltételeit és a hasznosítás mértéke, feltételei mellett a vadászat kibocsátóhelytől mért körzetét is.

*4: Fogoly a vadászati idényben azokon a vadászterületeken vadászható, ahol az adott vadászati évben legalább 500 példány fogoly kibocsátása történt, a vadászati hatóság által a vad zárttéri tartásáról és kibocsátásáról adott engedélyben foglaltak szerint. Az engedélyben meg kell határozni a kibocsátás feltételeit, a hasznosítás mértékét, mely legfeljebb negyven százalék lehet, továbbá a vadászat kibocsátóhelytől mért körzetét.

*5: Nyári lúdból, vetési lúdból és nagy lilikből naponta, személyenként összesen legfeljebb hat darab ejthető el, melyből a nyári ludak száma nem lehet több kettőnél. A vetési lúd és a nagy lilik vadászati idénye Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megye teljes közigazgatási területén, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye tiszántúli területén december 1-jén kezdődik és január 31-ig tart. A nyári lúd vadászati idénye Hajdú-Bihar megye teljes közigazgatási területén, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye tiszántúli területén szintén december 1-jén kezdődik és december 31-éig tart.

*6: Az elejtett kanadai lúdról és nílusi lúdról fotódokumentációt kell készíteni, melyet meg kell küldeni a Nyugat-Magyarországi Egyetemnek. Az elejtett példányt a fotódokumentáció elküldését követõ két munkanapig meg kell őrizni.

*7: Tőkés récére augusztus 15-től augusztus 31-ig kizárólag húzáson és a vízparttól – azaz a vízzel borított terület és a szárazföld találkozásától – számított 50 méteren kívül szabad vadászni. Naponta, személyenként összesen legfeljebb nyolc darab ejthető el. Tenyésztett tőkés réce tilalmi időben is napi terítékkorlátozás nélkül lőhető.

*8: Az elejtett nyestkutyáról, mosómedvéről fotódokumentációt kell készíteni, melyet meg kell küldeni a Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetének. Az elejtett példányt a fotódokumentáció elküldését követő két munkanapig meg kell őrizni.

*9: Apróvadas vadászterületeken a dolmányos varjú, a szarka és a szajkó az apróvad szaporodási időszakában a vadászati hatóság külön engedélyével gyéríthető.